Officers of the Society

President Loukia Zerva
Vice President Evangelia Lebessi
Secretary General Efstathia Perivolioti
Secretary Fevronia Kolonitsiou
Treasurer Kalliopi – Stavroula Chatzigeorgiou
Members Evangelia – Theophano Piperaki & Kyriaki Tryfinopoulou