Ανανέωση συνδρομής

Η συνδρομή είναι ετήσια και ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ, καλύπτοντας την πρόσβαση στα περιοδικά της ΕΚΜΕΔ καθώς και σε επιπλέον επιστημονικό υλικό. 

Η ανανέωση της συνδρομής (έως και τρία έτη) μπορεί πλέον να γίνει εύκολα και γρήγορα χωρίς οικονομική επιβάρυνση απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή κάρτας για αγορές μέσω διαδικτύου, σε συνεργασία με τον πιο ασφαλή οργανισμό στον κόσμο PAYpal.

Συνδρομή Τιμή  
1 έτος 30.00€ now.
Η συνδρομή λήγει έπειτα από 1 Year.
Επιλογή
2 έτη 60.00€ now.
Η συνδρομή λήγει έπειτα από 2 Years.
Επιλογή
3 έτη 90.00€ now.
Η συνδρομή λήγει έπειτα από 3 Years.
Επιλογή