18η Διημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας

2018-01-26 14:00 - 2018-01-27 18:00
Leof. Panagioti Kanellopoulou, Athina 115 25 Leof. Panagioti Kanellopoulou, Athina 115 25

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

18η  Διημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας

Θέμα: «Μικροβιαιμία: σύγχρονη μεθοδολογία ανίχνευσης/ταυτοποίησης των παθογόνων και ελέγχου της αντοχής»

26 – 27 Ιανουαρίου 2018

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

Αμφιθέατρο 251  Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αθήνα – Δωρεάν συμμετοχή