ΠΙΝΑΚΕΣ EUCAST 2022, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ