ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EUCAST, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Screenshot 2022-06-04 at 11.11.00 AM

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EUCAST, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ευαγγελία Λεμπέση

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ:  Παρουσίαση συστήματος EUCAST, Ε. Λεμπέση

Θεματολογία

  • Εισαγωγή
  • Στόχοι της EUCAST
  • Δομή και λειτουργία
  • Επιδημιολογικά και Κλινικά Όρια ευαισθησίας / αντοχής
  • Ορολογία EUCAST, νέοι ορισμοί S, I, R (από 1-1-2019)
  • Περιοχή Τεχνικής Αβεβαιότητας (Area of Technical Uncertainty, ATU)
  • Διαδικασίες ορισμού ορίων ευαισθησίας / αντοχής νέων αντιμικροβιακών καιαναθεώρησης αυτών
  • Περιήγηση στους πίνακες των Κλινικών Ορίων της EUCAST