21η ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – 20 Φεβρουαριου 2021

Screen Shot 2021-02-15 at 13.56.46

21η ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – 20 Φεβρουαριου 2021

Θέμα: «Η πανδημία του SARS-CoV-2 και η διάγνωση του παθογόνου»

Screen Shot 2021-02-15 at 13.56.35Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Διάρκεια: 8.50 π.μ. έως 19.00 μ.μ.

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡIΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME CREDITS)

 

Διαδικτυακή παρακολούθηση:

https://www.livemedia.gr/ekmed21

 

Δωρεάν Συμμετοχή

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ  EKMED_prosklisi2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ EKMED_programma2021

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής
Διαγνωστικής

Πρόεδρος, Λ. Ζέρβα
Αντιπρόεδρος, Ε. Περιβολιώτη
Γενική Γραμματέας, Κ. Τρυφινοπούλου
Ταμίας, Μ. Αγγελάκης
Ειδική Γραμματέας, Ε. Τρίκκα
Τακτικά Μέλη, Ε. Πετεινάκη, Σ. Τσιπλάκου
Αν. Μέλη, Ν. Γιορμέζης, Α. Πανταζάτου, Π. Ξαπλαντέρη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρξη, χαιρετισμός Προέδρου (08.50-09.00)

Στρογγυλό Τραπέζι (1) (09.00-10.30)
Η πανδημία COVID-19 στον κόσμο και στην Ελλάδα
Συντονιστές: Α. Βατόπουλος, Τ. Παναγιωτόπουλος
 Η ανάδυση και επικράτηση του SARS-CoV-2, Δ. Παρασκευής
 Επιδημιολογικά δεδομένα από την Ελλάδα, Φ. Κοντοπίδου
 Η χρήση των μαθηματικών μοντέλων στην πανδημία COVID-19, Β. Σύψα

Στρογγυλό Τραπέζι (2) (10.30-12.00)
Παθογόνο και παθογενετικοί μηχανισμοί
Συντονιστές: Δ. Θάνος, Α. Τζιούφας
 Σχέση δομής – παθογένεσης στους παθογόνους κοροναïούς, Γ. Μαγιορκίνης
 Παθοφυσιολογία COVID-19: το σύνδρομο της καταιγίδας κυτταροκινών, Α. Τζιούφας
 Ανάπτυξη και διάρκεια της προστατευτικής ανοσίας έναντι των κοροναïών, Φ. Παληογιάννη

Στρογγυλό Τραπέζι (3) (12.00-13.30)
COVID-19: κλινικές εκδηλώσεις, εργαστηριακά ευρήματα, θεραπεία και πρόληψη
Συντονιστές: Γ. Δαΐκος, Ε. Λεμπέση
 Κλινικές εκδηλώσεις και θεραπεία, Α. Πεφάνης
 Χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα, Χ. Σκευάκη
 Εμβόλια και παθητική ανοσοποίηση, Μ. Τσολιά

Διάλεξη (13.30-14.00)
Πρόεδροι: Σ. Τσιπλάκου, Ν. Γιορμέζης
SARS-CoV-2 και βιοασφάλεια στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Ι. Παπαπαρασκευάς

Διάλειμμα (14.00-15.00)

Στρογγυλό Τραπέζι (4) (15.00-16.00)

Η μεθοδολογία της εργαστηριακής διάγνωσης SARS-CoV-2
Συντονιστές: Ε. Περιβολιώτη, Κ. Τρυφινοπούλου
 Η μοριακή μεθοδολογία ως πρότυπη μέθοδος διάγνωσης, Κ. Ρανέλλου
 Ανίχνευση αντιγόνων και αντισωμάτων, αλγόριθμοι διάγνωσης, Φ. Κολονίτσιου

Στρογγυλό Τραπέζι (5) (16.00-17.00)
Συμπληρωματικές προσεγγίσεις επιδημιολογικής επιτήρησης SARS-CoV-2
Συντονιστές: Μ. Αγγελάκης, Γ. Σουρβίνος
 Μεθοδολογία και χρησιμότητα ανίχνευσης SARS-CoV-2 σε λύματα, Ν. Θωμαΐδης
 Μοριακή χαρτογράφηση της πανδημίας COVID-19 μέσω αλληλούχισης του γενετικού υλικού
του SARS-CoV-2 (VIROME), στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του
SARS-CoV-2, Δ. Θάνος

Στρογγυλό Τραπέζι (6) (17.00-19.00)
Συντονιστές: Φ. Παληογιάννη, Ε. Πετεινάκη
Η εργαστηριακή διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2 στην Ελλάδα
1. Η εμπειρία κατά την εφαρμογή της εργαστηριακής διάγνωσης:
 σε περιφερικό νοσοκομείο: ΠΓΝ Λάρισας, Ε. Πετεινάκη
 σε νοσοκομείο της Αθήνας: ΠΓΝΝΘ Σωτηρία, Ε. Μωραΐτου
 στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Κ. Σταμούλης
 στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κ. Τρυφινοπούλου
 σε Κέντρο Αναφοράς: Ινστιτούτο Παστέρ, Β. Πόγκα
2. Η αρνητική επίπτωση της πανδημίας COVID-19 στην εργαστηριακή διάγνωση άλλων
λοιμώξεων παγκοσμίως: το παράδειγμα της φυματίωσης, Δ. Παπαβέντσης

Συζήτηση – Συμπεράσματα (19.00-19.30)
Συντονιστές: Μ. Αγγελάκης, Λ. Ζέρβα, Ε. Πετεινάκη, Κ. Τρυφινοπούλου

Πρόεδροι – Συντονιστές – Ομιλητές

Μ. Αγγελάκης, Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Κύριος Ερευνητής – Διαγνωστικό Τμήμα,
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Aix Marseille
Α. Βατόπουλος, Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Καθηγητής Μικροβιολογίας Δημόσιας
Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Ν. Γιορμέζης, Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο,
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Γ. Δαΐκος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Λ. Ζέρβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Εργαστήριο και Κλινική Παθολογικής
Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δ. Θάνος, Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Ν. Σ. Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας,
Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Φ. Κολονίτσιου, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φ. Κοντοπίδου, Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ΕΟΔΥ
Ε. Λεμπέση, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ,
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
Γ. Μαγιορκίνης, Βιοπαθολόγος, Κλινικός Ιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ
Ε. Μωραΐτου, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Φ. Παληογιάννη, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας – Ανοσολογίας Λοιμώξεων, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών
Τ. Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας – Υγείας του Παιδιού Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας

Ι. Παπαπαρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Δ. Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Εργαστήριο
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δ. Παπαβέντσης, Βιοπαθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Ε. Περιβολιώτη, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Ε. Πετεινάκη, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Κλινικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίων,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Β. Πόγκα, Μοριακός Βιολόγος, Ph.D, Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Α. Πεφάνης, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής,
Διευθυντής της Ειδικής Κλινικής COVID, Συντονιστής του νοσοκομείου στην οργάνωση και
αντιμετώπιση της COVID, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Κ. Ρανέλλου, Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ΓΝΑ «Ο
Ευαγγελισμός», Academic Clinical Lecturer in Virology, University of Cambridge, UK
Χ. Σκευάκη, Institute of Laboratory Medicine, Philipps Universität Marburg, Marburg, Germany,
Member of the Universities of Giessen and Marburg Lung Center (UGMLC), and the German Center
for Lung Research (DZL)
Γ. Σουρβίνος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κ. Σταμούλης, Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Διευθυντής ΕΚΕΑ
Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Α. Τζιούφας, Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου και Κλινικής
Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Κ. Τρυφινοπούλου, Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος Δημόσιας Υγείας, Προϊσταμένη Κεντρικού
Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Σ. Τσιπλάκου, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, ΓΝΑ «ΚΑΤ»
Μ. Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Β΄
Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»