ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

fotoekmed2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019: Αμφιθέατρο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
Ώρα 15.00-16.30μμ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

11/2/2020

«ΙgA νεφροπάθεια σε νεαρό σηπτικό ασθενή»

Χαράλαμπος Θάνος1, Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης2, Ειρήνη Ποτήρη1, Αλεξάνδρα Γιάννου1, Παρασκευή – Μαρία Αφέντογλου2, Χρυσούλα  Σίλλελη2, Ανδρέας Αδρακτάς1

1.Παθολογική Κλινική και 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»