ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

fotoekmed2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019: Αμφιθέατρο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
Ώρα 15.00-16.30μμ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

10/12/2019

«Ενδοκαρδίτιδα μικτής αιτιολογίας σε ανοσο-ικανό άρρενα ενήλικα»

Ιουλία Καραγεώργου1, Βασιλική Λαμπροπούλου1, S. Edouard2, Μανόλης Αγγελάκης1,2

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 2Aix Marseille Université, IRD, APHM, VITROME, IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France