Πανελληνιο Συνεδριο Εφαρμοσμενης Εργαστηριακης Ιατρικης 5-6/10

Screen Shot 2019-09-26 at 14.20.55

Πανελληνιο Συνεδριο Εφαρμοσμενης Εργαστηριακης Ιατρικης 5-6/10

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN διοργανώνουν το Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 05 – 06 Οκτωβρίου 2019, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), στην Αθήνα.
Μπορείτε να προχωρήσετε στη προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, η ηλεκτρονική σας εγγραφή είναι απαραίτητη.
Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Στο Συνέδριο χορηγούνται 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη του Συνεδρίου.
Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.