ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EUCAST

seminarioeucast2

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EUCAST

seminarioeucast2ΟΜΙΛΙΕΣ Πρακτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Μετάβαση στο Σύστημα EUCAST»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EUCAST

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ EUCAST

ΑΦΙΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EUCAST

 

 

Γ. Δαΐκος | Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος: οργάνωση – στόχοι:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405062811_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC_0.mp4

 

Ε. Λεμπέση | EUCAST: Δομή, λειτουργία, επιδημιολογικά και κλινικά όρια – Νέα ορολογία:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405071155_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC.mp4

 

Ι. Μελετιάδης | Έλεγχος αντοχής βλαστομυκήτων και νηματοειδών μυκήτων κατά EUCAST:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405074827_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC.mp4

 

Ε. Περιβολιώτη | Εντεροβακτηριακά:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405081953_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC.mp4

 

Μ. Νέπκα | Μη ζυμωτικά:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405084004_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC.mp4

 

Μ. Δασκαλάκη | Απαιτητικά βακτήρια:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405090312_live4663_2019-04-05-06.15.48.694-UTC.mp4

 

Σ. Τσιπλάκου | Σταφυλόκοκκοι:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405100835_live4663_2019-04-05-09.38.29.726-UTC.mp4

 

Π. Ξαπλαντέρη | Εντερόκοκκοι – Στρεπτόκοκκοι:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405103348_live4663_2019-04-05-09.38.29.726-UTC.mp4

 

Κ. Τρυφινοπούλου | θετικών βακτηρίων (πότε και πώς):

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405110224_live4663_2019-04-05-09.38.29.726-UTC.mp4

 

Ε. Πετεινάκη | EUCAST – αυτοματοποιημένοι αναλυτές:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405112925_live4663_2019-04-05-09.38.29.726-UTC_0.mp4

 

Φ. Κολονίτσιου | Μετάβαση στο σύστημα EUCAST – Τι πρέπει να κάνει το εργαστήριο:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405115403_live4663_2019-04-05-11.28.53.503-UTC.mp4

 

Μ. Πολέμης | Η χρήση των δεδομένων των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων στην επιτήρηση της αντοχής με το σύστημα EUCAST:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405122425_live4663_2019-04-05-11.28.53.503-UTC.mp4

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα:

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20190405123511_live4663_2019-04-05-11.28.53.503-UTC.mp4