ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

EKMED_JOURNAL_2016_4_FIRST

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  • Ενδοκαρδίτιδα από Staphylococcus lugdunensis σε λήπτη νεφρικού μοσχεύματος Α. Ρηγάτου, Μ. Δαρεμά, Γ. Μπολέτης, Γ. Δαΐκος, Γ. Μαρόπουλος, Α. Πανταζάτου   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Εργαστηριακός έλεγχος λανθάνουσας φυματίωσης: μία πρόταση Κατευθυντήριων Οδηγιών Δ. Παπαβέντσης, Σ. Καράμπελα, Μ. Παναγή, Ε. Δ. Βογιατζάκης Σπάνια και…

This class is only open to members and subscribers.
Please login with your personal information .

Log In

Η κατηγορία αυτή είναι ανοιχτή μόνο σε μέλη & συνδρομητές.
Παρακαλούμε συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σύνδεση