ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019: Αμφιθέατρο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
Ώρα 15.00-16.30μμ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019
“Περιτονίτιδα σε ασθενή υποβαλλόμενο σε περιτοναϊκή κάθαρση”

Μαρία Πλώτα1, Παναγιώτα Ξαπλαντέρη1, Ευάγγελος Παπαχρήστου2, Φεβρωνία Κολονίτσιου1, Ίρις Σπηλιοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

2Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών