ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

second_slide

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας  και Εργαστηριακής Διαγνωστικής (ΕΚΜΕΔ) ανακοινώνει τη χορήγηση δύο υποτροφιών για  την εγγραφή και παρακολούθηση του 3ου Σεμιναρίου Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων  που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων στις 18-22 Ιουνίου 2018,  στο Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιατροί βιοπαθολόγοι που εργάζονται σε Μικροβιολογικά Εργαστήριο δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου. Θα πρέπει να αποτελούν μέλη ή/και συνδρομητές της ΕΚΜΕΔ. Θα επιλεγούν με βάση το βιογραφικό και το ενδιαφέρον τους για τον έλεγχο των λοιμώξεων, ενώ προηγούμενη εμπειρία στον έλεγχο λοιμώξεων ή/και η συμμετοχή τους ως μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε νοσοκομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) θα αξιολογηθεί θετικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πληρώσει την συνδρομή τους στην ΕΚΜΕΔ για το 2018 ως μέλη ή/και συνδρομητές (30 ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι οι συνδρομές μπορούν να εξοφλούνται με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό της εταιρείας στην ALPHA BANK (IBAN: GR3201403960396002101013280). Παράκληση στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το όνομα του συνδρομητή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται πρότυπο Europass στα ελληνικά)
  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of motivation) του υποψηφίου, όπου θα τεκμηριώνει το ενδιαφέρον του για τον έλεγχο των λοιμώξεων στον χώρο του νοσοκομείου
  • Αντίγραφο της κατάθεσης της συνδρομής

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματέα της ΕΚΜΕΔ, κ. Α. Διπλού (ηλεκτρονική διεύθυνση: diplouangela@yahoo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 

ecv_template_el._small[10736]