ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2018

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2018

Την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00-16.00 μ.μ. θα γίνει η Συνεδρίαση της Εταιρείας στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», με το εξής θέμα:

 

«Σπάνιο αίτιο πνευμονίας σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή»

Βασιλική Μπάκα, Παρασκευή Πανταζή, Ελένη Καυκούλα

Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», Ε.Ε.Σ.

 

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.