ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00-16.00 μ.μ. θα γίνει η Συνεδρίαση της Εταιρείας στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», με το εξής θέμα:

«Μηνιγγίτιδα από σπάνιο παθογόνο σε μη ανοσοκατασταλμένο παιδί»

Λεβαντία Ζαχαριάδου, Ελένη Κυρήκου, Αγγελική Στάθη

Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

 

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη, 8 Μαϊου 2018.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.