ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

PERIODIKOEKMED_3_2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ Προσκεκλημένοι Συντάκτες: Ε-Θ. Πιπεράκη και Ε. Περιβολιώτη ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αφιέρωμα στην Παρασιτολογία Ε-Θ. Πιπεράκη, Ε. Περιβολιώτη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διάγνωση ελονοσίας, Κ. Τζανέτου Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων: ανασκόπηση και συνήθη προβλήματα, Ε-Θ. Πιπεράκη Εκτοπαράσιτα συχνά απαντώμενα στην κλινική πράξη: Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus και Phthirus pubis, A-Δ….

This class is only open to members and subscribers.
Please login with your personal information .

Log In

Η κατηγορία αυτή είναι ανοιχτή μόνο σε μέλη & συνδρομητές.
Παρακαλούμε συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σύνδεση