ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00-16.00 μ.μ. θα γίνει η Συνεδρίαση της Εταιρείας στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», με το εξής θέμα:

«Ασθενής με αδιάγνωστη χρόνια δερματική βλάβη»

Μιχάλης Αραμπατζής1, Αριστέα Βελεγράκη2

1Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2Ερευνητικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λ. ΖΕΡΒΑ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Φ. ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ