15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

15xeirourgikonloimojeon

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων

10-12 Νοεμβρίου 2017

Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Surgery_Infections_Program_1ST-1104