10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

10oEELfoto

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Έλεγχος λοιμώξεων: διασφάλιση για το μέλλον

1-3 Νοεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ο ΕΕΕΛ