ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2017

HMERESEME17foto

ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, οργανώνει τις «ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017,
στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, (Παρθενώνος 19-25)

ΗΜΕΡΕΣ EME-A’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ