ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

EKMED_JOURNAL_2016_1_FOTO

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 21 / ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Μη ειδική και καντιντιασική κολπίτιδα: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;  Σ. Μπάκα Λοιμώξεις του οφθαλμού από μύκητες Μ. Καμπερογιάννη Η φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική των αντιβιοτικών στον βαρέως πάσχοντα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Δ. Χατζάκη, Α. Βασιλακοπούλου ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Περίπτωση λοίμωξης από τον ιό Epstein-Barr σε νήπιο,…

This class is only open to members and subscribers.
Please login with your personal information .

Log In

Η κατηγορία αυτή είναι ανοιχτή μόνο σε μέλη & συνδρομητές.
Παρακαλούμε συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σύνδεση