ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Τρίτη 13 Ioυνίου 2017 και ώρα 16.30-17.30 μ.μ. θα γίνει η Συνεδρίαση της Εταιρείας

στο Αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, Βασ. Σοφίας 72-74, με το εξής θέμα:

«Νεογνό με πολυοργανική ανεπάρκεια»

Kυριακή Ρανέλλου, Ηλίας Μαριόλης, Chloe Eaton, Kathryn Rolfe, Nickolas Jones, Chris Smith, Tim Wreghitt, Hongyi Zhang, Hamid Jalal

Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Cambridge, UK

 

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.