ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2017

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2017

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

«Βακτηριαιμία σε ασθενή με χειρουργηθέν σηραγγώδες αγγείωμα εγκεφάλου»

Ξαπλαντέρη Π.1, Μπονάνος Γ.2, Τζωρτζίδης Φ.2, Λέκκου Α.3, Σπηλιοπούλου Ι.1, Κολονίτσιου Φ.1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο,

2Νευροχειρουργική Κλινική, και 3Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη, 13  Ιουνίου 2017.

Οι συναντήσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου, Βασ. Σοφίας 72-74 ( η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Αιγινήτου) στις 16.30-17.30μμ.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικό εργαστηριακό ενδιαφέρον και σχετική βιβλιογραφία.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.