ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τρίτη 11 Απριλίου 2017

«Κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου σε παιδί»

Νικόλαος Ζαπανιώτης1, Αγλαΐα Μιχαήλ2, Αναστάσιος Δουδουλακάκης1, Μαρία Παπαδημητρίου1, Νικόλαος Σπυρίδης2, Μαρία Τσολιά2, Ευαγγελία Λεμπέση1

1Μικροβιολογικό Τμήμα,

2Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Η επόμενη Συνεδρίαση της Εταιρείας με παρουσίαση περίπτωσης θα γίνει την Τρίτη 9 Μαΐου 2017.

Οι συναντήσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου, Βασ. Σοφίας 72-74 ( η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Αιγινήτου) στις 16.30-17.30μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικό εργαστηριακό ενδιαφέρον και σχετική βιβλιογραφία.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις.