ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ποστ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τρίτη 14/2/2017

“Διερεύνηση περιστατικών βακτηριαιμίας σε λεχωίδες της Μαιευτικής Κλινικής του ΠΓΝΠ»

Παναγιώτα Ξαπλαντέρη1, Άννα Χονδρολέου2, Αικατερίνη Σκιντζή2, Γεώργιος Πάνος2, Ευάγγελος Δ.

Αναστασίου1, Φεβρονία Κολονίτσιου1, Μάρκος Μαραγκός2, Ίρις Σπηλιοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο και

2Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Οι συναντήσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου, Βασ. Σοφίας 72-74 ( η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Αιγινήτου) στις 16.30-17.30μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικό εργαστηριακό ενδιαφέρον και σχετική βιβλιογραφία.