ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 20 / ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ekmed_journal_20015_3_foto

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β / ΤΟΜΟΣ 20 / ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Καντινταιμίες

Ε. Περιβολιώτη

Μουκορμύκητες (Ζυγομύκητες) και λοίμωξη στον άνθρωπo

Α-Μ. Μαρκαντωνάτου, Τ-Α. Βυζαντιάδης

Αναπνευστικές μυκητιάσεις

Μ. Δασκαλάκη

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ενδοκαρδίτιδα από Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Π. Ντόκου, Σ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Σκαρμούτσου, Μ. Μαρτσούκου, Κ. Σταμούλος, O. Στριλιγκά, Μ. Κανελλοπούλου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μυκοτοξίνες

Σ. Χατζηπαναγιώτου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΔΩ:

ekmed_journal_2015_4