ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ – ΤΟΜΟΣ20 – ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝ – ΜΑΡΤ 2015

EKMEDJOURNAL_2015_01_EXOFYLLO

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ – ΤΟΜΟΣ20 – ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝ – ΜΑΡΤ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταυτόχρονη Ανίχνευση οκτώ οροτύπων Streptococcus pneumoniae απευθείας σε βιολογικά υλικά με τη μέθοδο της Stepdown Multiplex PCR

Νεκτ. Μαρμαράς, Αθ. Ξηρογιάννη, Κ. Κεσανόπουλος, Τζ. Τζανακάκη

Ανάπτυξη συνδυαστικής μεθόδου Real-Time PCR και ανάλυσης με SSCP για ανίχνευση και ταυτοποίηση ειδών Candida σε δείγματα αίματος από ασθενείς με εμπύρετο ουδετεροπενία

Ν. Τέγος, Μ. Αραμπατζής, Π. Μενούνος, Α. Κωστούρου, Ν.Ι. Λεγάκης, Α. Βελεγράκη

Ανάπτυξη μικροβιολογικής μεθόδου για τον προσδιορισμό επιπέδων βορικοναζόλης στον ορό ασθενών που λαμβάνουν συνδυαστική θεραπεία με εχινοκανδίνες

Μ. Σιώπη, Ε. Νερούτσος, Κ. Ζησάκη, Μ. Γκαμαλέτσου, Μ. Πηρουνάκη, Π. Τσιριγώτης, Ν. Σύψας, Ε. Γουσέτη, Α. Δοκουμετζίδης, Λ. Ζέρβα, Γ. Βαλσάμη, Ι. Μελετιάδης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ενδοκαρδίτιδα από Staphylococcus saccharolyticus
M. Νέπκα, Α. Σωτηρίου, Π. Γουνόπουλος, Ε. Περιβολιώτη, Δ. Κόκκινου, Ζ. Μάστορα, Σ. Ζακυνθινός, Κ. Φουντούλης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ

Καλλιέργεια μυκήτων σε διαμερισματοφόρο τρυβλίο: Το όφελος του «3 σε 1»

Μαν. Εμμ. Καμπούρης, Στ. Κρητικού, Αφρ. Μηλιώνη, Αρ. Βελεγράκη

EKMEDJOURNAL_20015_01_FIRSTPAGES

EKMEDJOURNAL_2015_01_ARTICLES