ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γαστρεντερίτιδα από κρυπτοσπορίδιο στη Βόρεια Ελλάδα (2007-2012)

Γ. Καγκάλου, Α. Καραντάνη, Τ. Κοτρώτσιου, Α. Καραμπουρνίδης, Α. Κανδύλη, Α. Κανσουζίδου

Συνδυαστική θεραπεία βορικοναζόλης και αμφοτερικίνης Β έναντι Aspergillus fumigatus σε ένα in vitro δυναμικό μοντέλο φαρμακοκινητικής προσομοίωσης

Μ. Σιώπη, A. Ελεφαντή, Ν. Σιαφάκας, Λ. Ζέρβα, Ι. Μελετιάδης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξείες γαστρεντερίτιδες που συνδέονται με την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού

Μ. Παπαπετροπούλου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κοκκύτης σε βρέφος 2 μηνών

Χ. Ασημάκη, Ζ. Σίσκα, Ευαγγ. Πετρίδου, Ι. Σπούλου

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακή διάγνωση κοκκύτη

Ε. Πετρίδου
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 4o-2104