ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Προμεταμοσχευτικός έλεγχος και παθογόνα σε μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων

M.K. Ορφανίδου

Γνωστοί (EBV, BK) και αναδυόμενοι (Parvo-B19, LCMV) παθογόνοι ιοί

Ε. Περιβολιώτη

Ο CMV στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων

Κ.-Στ. Χατζηγεωργίου

Λοιμώξεις μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στα παιδιά

Α. Παϊσίου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Απώτερη λοίμωξη χειρουργικού τραύματος από Mycobacterium Fortuitum

Σ. Στασινοπούλου, Ο. Τσισμαλίδου, Γ. Τσεκές, Δ. Παπαβέντσης, Ι. Μαρίνου, Φ. Κοντός, Ε. Καυκούλα, Β. Μπάκα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Λεκτίνη προσδεδεμένη στη μαννόζη

Π. Ιορδάνου, Μ. Λιάτσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 3o-2014