ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 19 – ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

CLSI & EUCAST. Κριτήρια αξιολόγησης

Ε. Λεμπέση

Ερμηνευτικά κριτήρια στα Gram (+) βακτήρια

Αν. Δουδουλακάκης

Ερμηνευτικά κριτήρια στα Gram (–) βακτήρια

Άννα Ξανθάκη

Διαδικασίες προσαρμογής στο EUCAST

Μ. Κανελλοπούλου, Ιφ. Τριανταφύλλου, Ο. Στριλιγκά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σχετιζόμενο με ιό Parvo B19 σε ασθενή με μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Σ. Ντελίκου, Ευαγγ. Πετρίδου, Π. Κούζης, Ισμ. Κουρούνη, Δ. Φαρμάκης, Στ. Σμιλάκου, Μ. Σιακαντάρη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μικροβιολογική εξέταση μηνιγγιτιδοκοκκικού εξανθήματος

Αγγ. Γεωργάκη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 2o-2014