ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 18 – ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 18 – ΤΕΥΧΟΣ 4 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

ΑΝ ΑΣ Κ ΟΠΗΣΕΙΣ

Διασφάλιση Ποιότητας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Καλλιέργειες

Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη

Έλεγχος ποιότητας αντιβιογράμματος

Μ. Κανελλοπούλου, Μ. Κεχαγιά

Διασφάλιση ποιότητας στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Οροδιαγνωστικές και μοριακές εξετάσεις

A. Μεντής

Προστατίτιδες: ανασκόπηση και εργαστηριακή προσέγγιση

Θεοφανώ Παναγέα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Νόσος Menetrier σε παιδί. Πιθανή συσχέτιση με κυτταρομεγαλοϊό

Ε. Στάικου, Μ. Δασκαλάκη, Α. Μακρή, Ι. Βαρζακάκος, Ν. Σπανάκης, Φ. Βάγια Μ. Κουσουρή, Α. Βογιατζή

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ποσοτική καλλιέργεια υλικού από τραύμα

Κ. Μάρη, Στ. Μαμούχα, Μ. Κανελλοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΟΓΔOΟΥ ΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 4o-2013