ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 18 – ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ B’ – ΤΟΜΟΣ 18 – ΤΕΥΧΟΣ 3 / ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Γενικές αρχές διαπίστευσης για τα Κλινικά Εργαστήρια

Ευάγγ. Δ. Βογιατζάκης

Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 15189:2007 στο

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Δ. Παπαβέντσης

Απαιτήσεις προτύπου 15189:2007 για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Ε. Χήνου

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 3o-2013