Διαβάστε με προσοχή

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της πληροφορίες και υπηρεσίες στα μέλη της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών και μελών της και για την εκπλήρωση των σκοπών του καταστατικού έχει δημιουργηθεί βάση προσωπικών δεδομένων των μελών.

Η ΕΚΜΕΔ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα στη Γραμματεία της και την επιχείρηση art productions που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας ή για στατιστικούς λόγους ή για λόγους συντήρησης της βάσης.

Η ΕΚΜΕΔ και οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις ΔΕΝ δικαιούνται να ανακοινώνουν τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους. Επιπλέον ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος και δεν είναι ανοιχτός σε κανένα διαχειριστή της βάσης. Η βάση μας καθώς και η ηλεκτρονική πληρωμή των συνδρομών προστατεύονται με μηχανισμούς και συστήματα υψίστης ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά σας στοιχεία να μην καταστούν σε καμία περίπτωση προσβάσιμα σε τρίτους. Η ΕΚΜΕΔ έχει λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.


Η ηλεκτρονική αυτή βάση, εξασφαλίζοντας το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων συμβάλλει ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό της ΕΚΜΕΔ και στην καλύτερη διαχείριση των μελών της. 

Συνδρομή

Η συνδρομή είναι ετήσια και ανέρχεται στο ποσό των ….. ευρώ, καλύπτοντας την πρόσβαση στα περιοδικά της ΕΚΜΕΔ καθώς και σε επιπλέον επιστημονικό υλικό. 

Η ανανέωση της συνδρομής (έως και τρία έτη) μπορεί πλέον να γίνει εύκολα και γρήγορα χωρίς οικονομική επιβάρυνση απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή κάρτας για αγορές μέσω διαδικτύου, σε συνεργασία με τον πιο ασφαλή οργανισμό στον κόσμο PAYpal.