Συνδρομή

Υπενθυμίζουμε, κυρίως στους νέους Συνδρομητές μας, ότι το περιοδικό κυκλοφορεί σε τέσσερα τεύχη το χρόνο: το 1ο Μάρτιο, το 2ο Ιούνιο, το 3ο Σεπτέμβριο και το 4ο Δεκέμβριο ( την τελευταία εβδομάδα του μήνα ).

Οι Συνδρομητές που εγγράφονται ( ή ανανεώνουν την εγγραφή τους ) από τον προηγούμενο Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο εκάστου έτους, θα παραλάβουν ταχυδρομικώς και τέσσερα τεύχη του νέου έτους.

Δεν υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να αποσταλούν τεύχη του περιοδικού σε Συνδρομητές που έκαναν την εγγραφή τους μετά την εκτύπωση και κυκλοφορία εκάστου τεύχους.

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση την οποία μας έχετε δηλώσει για την απoστολή του περιοδικού «Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική».

Λουκία Ζέρβα
admin@ekmed.gr