Σχετικά με εμάς

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1986 από την καθηγήτρια Α. Αρσένη.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των ιατρών που ασχολούνται με την Κλινική Μικροβιολογία, στις νεώτερες θεωρητικές και πρακτικές επιτεύξεις που αφορούν την Εργαστηριακή διαγνωστική και θεραπεία των λοιμώξεων.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες :

  1. Η έκδοση κάθε τρίμηνο ενός επιστημονικού περιοδικού, όπου δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν την Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή διαγνωστική γενικότερα.
  2. Η οργάνωση μηνιαίων επιστημονικών συγκεντρώσεων, στις οποίες παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικο – εργαστηριακό ενδιαφέρον, οι οποίες απευθύνονται σε κλινικούς μικροβιολόγους, βιοπαθολόγους , λοιμωξιολόγους και άλλους κλινικούς ιατρούς.
  3. Η οργάνωση κατ’ έτος Ημερίδας με θέματα που αφορούν τις νεώτερες εξελίξεις στην Κλινική Μικροβιολογία.
  4. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Πανελλήνιας Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας,στοΔ.Σ.της οποίας συμμετέχει με κανονικά και αναπληρωματικά μέλη και οι οποίες αφορούν την προώθηση και επίλυση επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων της ειδικότητας της Βιοπαθολογίας και της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας.

 

Χορηγίες – Βραβεία

Το Δ.Σ. έχει θεσμοθετήσει δύο βραβεία:

Α) Κάθε 2 χρόνια το « Βραβείο Α. Αρσένη » το οποίο απονέμεται κατά την διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου Κλινικής Μικροβιολογίας, στην καλύτερη πρωτότυπη εργασία με θέμα σχετικό προς την Κλινική Μικροβιολογία (1000 €).

Β) Ετήσιο βραβείο για το καλύτερο δημοσιευμένο άρθρο στο περιοδικό της Εταιρείας (500 €).

Γ) Ενισχύει χρηματικά νέους Ειδικευμένους Νοσοκομειακούς γιατρούς , για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια Διεθνών Εταιρειών στο Εξωτερικό.

Ιστορικό

Ίδρυση: 1986
Πρόεδρος: Αντιγόνη Αρσένη

Ιδρυτικά μέλη

Α. Αρσένη Α. Παραπανήσιος
Ν. Βακάλης Β. Πετροχείλου
Μ. Γιαννάκη Π. Πλαχούρας
Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη Α. Ραυτοπούλου
Μ. Καρίβαλη M. Μ. Ρούσου- Λιβέρη
Ν.Ι. Λεγάκης Γ. Τερζόγλου
Α. Μανιάτης  Α. Τσότσος
Β. Μιχαήλ-Μέριανου Ελ. Τρίκκα
Α.Πάγκαλη Α. Χαρισιάδου
Ι. Παλέρμος Γ. Χριστάκης