Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λουκία Ζέρβα
Αντιπρόεδρος Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου
Γενική Γραμματέας Μαρία Κανελλοπούλου
Ειδική Γραμματέας  Ευσταθία Περιβολιώτη
Ταμίας  Σοφία Τσιπλάκου
Τακτικά Μέλη  Γενοβέφα Χρονοπούλου-Μαρία Παπαδημητρίου
Αναπληρωματικά Μέλη  Σταυρούλα Αντωνοπούλου-Αικατερίνη Ταρπατζή- Θεοφανώ Παναγέα
Εξελεγκτική Επιτροπή  Ελένη Αλεξάνδρου-Αθανασούλη-Αναστάσιος Δουδουλακάκης
Αναπληρωματικό Μέλος  Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης