Στη νέα βάση της ΕΚΜΕΔ έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού. Ανανεώνοντας τα ζητούμενα πεδία, μας δίνετε τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας μαζί σας. Παράκληση να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες επεξεργασίας.

Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώστε το Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός με ελληνικούς χαρακτήρες, με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και τα υπόλοιπα πεζά βάζοντας τους απαραίτητους τόνους.

Συμπληρώστε το Email1 υποχρεωτικά με λατινικούς και πεζούς χαρακτήρες. Το email σας αυτό θα αποτελέσει και το Όνομα χρήστη για την πλήρη πρόσβασή στην ιστοσελίδα μας και ειδικότερα στα πρόσφατα τεύχη του περιοδικού μας. Προαιρετικά μπορείτε να τοποθετήσετε και ένα δεύτερο email στο πεδίο Email2.

Επιλέξτε υποχρεωτικά την Επαγγελματική Δραστηριότητα (Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιατρός Ε.Σ.Υ – Δημόσιου Νοσοκομείου, Μέλος ΔΕΠ – Πανεπιστημίου, Ειδικευόμενος, και αν δε σας περιλαμβάνει κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες: Άλλη Έμμισθη θέση) και συμπληρώστε την ακριβή ειδικότητα σας (π.χ. Βιοπαθολόγος) καθώς και την αντίστοιχη βαθμίδα σας (π.χ. Καθηγητής). Σε περίπτωση που είστε Ειδικευόμενος το πεδίο της βαθμίδας δε θα συμπληρωθεί.

Στοιχεία μέλους

Το Όνομα χρήστη – user name συμπληρώνεται αυτόματα.

Ο Κωδικός πρόσβασης – password πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

  • Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή πεζά) και προαιρετικά αριθμούς (π.χ 1234) και σύμβολα  ( _ – + @ # $ % & =)
  • Η χρήση ελληνικών χαρακτήρων δεν επιτρέπεται.
  • Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να είναι ίδιος με τον όνομα χρήστη (username) ούτε και να αποτελεί μέρος του.
  • Για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους κωδικούς που έχουν χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες 3 φορές για λόγους ασφαλείας.

Ο Αριθμός Μητρώου θα δίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ από τη βάση δεδομένων μας και ΔΕ θα επιλέγεται από το χρήστη.

Στην Ιδιότητα επιλέξτε εάν είστε μόνο Συνδρομητής του περιοδικού μας ή και Μέλος της ΕΚΜΕΔ.

Επιλέξτε στην Κατάσταση Μέλους εάν είστε Εν ενεργεία ή Συνταξιούχος. Αποκλειστικά και μόνο εάν είστε Εν ενεργεία συμπληρώστε τον Αριθμό Μητρώου Ιατρικού σας Συλλόγου καθώς και τον Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκετε. Εάν δεν το γνωρίζετε μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από την ειδική κάρτα του Ιατρικού σας Συλλόγου. 

Αποκλειστικά και μόνο εάν είστε Ειδικευόμενος συμπληρώστε τα δυο πεδία: Μέλος που σας προτείνει 1 & 2, εφόσον τα πεδία είναι κενά ή τα ονόματα περιέχουν τυπογραφικό λάθος.

Στοιχεία εργασίας – οικίας

Συμπληρώστε με σαφήνεια τα πεδία που απαιτούνται υποχρεωτικά χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες και ελέγχοντας την ορθογραφία των λέξεων. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε όσο το δυνατόν πληρέστερα τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Αλληλογραφία

Επιλέξτε τον τόπο στον οποίο θέλετε να λαμβάνετε την έντυπη αλληλογραφία μας, στην εργασία ή την οικία σας. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε τα νέα μας, του περιοδικού και των δράσεων μας στο email σας. Επιλέγοντας Ναι θα σας αποστέλλεται το ενημερωτικό μας υλικό στο Email1.