Παρουσίαση Περιστατικών κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου  2017

Οι συναντήσεις γίνονται στο Aμφιθέατρο Γεν. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Θηβών 1, Αθήνα στις 15.00 – 16.00μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικό εργαστηριακό ενδιαφέρον και σχετική βιβλιογραφία.

Δείτε το πρόγραμμα της 17ης Ημερίδας Κλινικής Μικροβιολογίας με θέμα «Έλεγχος Αντοχής: προσαρμογή στο σύστημα EUCAST» – Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 ώρα 8.30-16.15 Αμφιθέατρο 251  Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα

HMERIDA_EKMED_210117_programma

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1986 από την καθηγήτρια Α. Αρσένη.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των ιατρών που ασχολούνται με την Κλινική Μικροβιολογία, στις νεώτερες θεωρητικές και πρακτικές επιτεύξεις που αφορούν την Εργαστηριακή διαγνωστική και θεραπεία των λοιμώξεων.

Σύμφωνα με το τελευταίο καταστατικό της ΕΜΕ (2013), » Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της διαγνωστικής στην επιστήµη της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο µέσω συνεργασίας µε οµοειδή όργανα άλλων χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων µε σκοπό την προαγωγή της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα».

VIDEOS – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ