Παρουσίαση Περιστατικών κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Θέμα: «Ελεγχος Λοιμώξεων: μετάδοση πολυανθεκτικού παθογόνου σε τρία νοσηλευτικά τμήματα νοσοκομείου»

Οι συναντήσεις γίνονται στο Aμφιθέατρο Γεν. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Θηβών 1, Αθήνα στις 15.00 – 16.00μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις με ιδιαίτερο κλινικό εργαστηριακό ενδιαφέρον και σχετική βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18η  Διημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας με θέμα: «Μικροβιαιμία: σύγχρονη μεθοδολογία ανίχνευσης/ταυτοποίησης των παθογόνων και ελέγχου της αντοχής», 26 – 27 Ιανουαρίου 2018, Αμφιθέατρο 251  Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα – Δωρεάν συμμετοχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 18ΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

 

17η Ημερίδας Κλινικής Μικροβιολογίας με θέμα: «Έλεγχος Αντοχής: προσαρμογή στο σύστημα EUCAST», Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 ώρα 8.30-16.15 Αμφιθέατρο 251  Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17ΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1986 από την καθηγήτρια Α. Αρσένη.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των ιατρών που ασχολούνται με την Κλινική Μικροβιολογία, στις νεώτερες θεωρητικές και πρακτικές επιτεύξεις που αφορούν την Εργαστηριακή διαγνωστική και θεραπεία των λοιμώξεων.

Σύμφωνα με το τελευταίο καταστατικό της ΕΜΕ (2013), » Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της διαγνωστικής στην επιστήµη της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο µέσω συνεργασίας µε οµοειδή όργανα άλλων χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων µε σκοπό την προαγωγή της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα».

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λουκία Ζέρβα
Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Λεμπέση
Γενική Γραμματέας Eυσταθία Περιβολιώτη
Ειδική Γραμματέας Φεβρωνία Κολονίτσιου
Ταμίας Καλλιόπη- Σταυρούλα Χατζηγεωργίου
Τακτικά Μέλη Ευαγγελία-Θεοφανώ Πιπεράκη & Κυριακή Τρυφινοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VIDEOS – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ